Vol. 6 No. 1 (2022): American Journal of Translational Medicine
American Journal of Translational Medicine

American Journal of Translational Medicine (ISSN 2474 -7378 for print, ISSN 2474-7386 for online) is a peer-reviewed biomedical journal publishing articles focusing on information derived from human experimentation so as to optimize the communication between basic and clinical science. The journal is published by Hawaii Gangze Inc. in Honolulu, Hawaii, USA since 2017.

Review

Liaonan Zou, Yuyu Luo, Yaobin He, Weijie Ma, Yurong Chen, Chun Liao, Yijun Wang, Zhiqiang Chen
1-10
Engineering exosomes as Drug Delivery Systems for Tumor Therapy
PDF

Articles

Wei Zhou, Wenjun Xu, Yun Mao, Xiaorong Ji, Xiaojun Zhu, Jie Zou
11-18
Study on food safety risk assessment of dairy products in Jiangsu
PDF

Technical report

Jibin Wang, Xilin Zeng, Dahong Cao, Yunfei Du, Wang Wang
19-24
Design and application of a medical biting device
PDF