Vol. 4 No. 3 (2020): American Journal of Translational Medicine
American Journal of Translational Medicine

American Journal of Translational Medicine (ISSN 2474 -7378 for print, ISSN 2474-7386 for online) is a peer-reviewed biomedical journal publishing articles focusing on information derived from human experimentation so as to optimize the communication between basic and clinical science. The journal is published by Hawaii Gangze Inc. in Honolulu, Hawaii, USA since 2017.

Review

Yanan Zhang, Li Xu, Na Song, ,Jiabei Tong, Guotao Jia, Ronggui Li, Fabin Han
111-121
CD109 is a potential biomarker for malignant tumors
PDF

Articles

Hua Mao, Chunzhi Huang, Yue Xie, Liyun Huang,Min Lu,Dandan Jing, Zhong Wei, Guixie Lian, Yuxiang Lan
122-139
Therapeutic effects of mesenchymal stem cells for refractory ascites in patient with liver cirrhosis
PDF
Siyi Liu, Qing Zhao#, Yu Wang, Lei Jiang, Guiling Zhang, Jing Zhou, Qinkai Chen, Jinlei Lv
140-150
TLR3/TRIF signaling and dendritic cell dynamics are associated with kidney injury in a mouse model of hepatitis B virus-associated nephritis
PDF
Xiyuan Mao, Zhimo Liu, Guozhong Lyu, Dahai Hu, Qingfeng Li, Yuguang Zhang
151-161
Effect of Biocompatible Hydrogel Microspheres on the Survival of Random Skin Flaps
PDF

Case report

Yan Lei, Yu Liu, Yuling Liang, Xuemei Zhang, Xiaohua Wang, Lian Lin, Zhihua Zheng, Chun Tang
162-169
A rare case of giant liver in a patient with systemic lupus erythematosus
PDF