Vol. 6 No. 4 (2022): American Journal of Translational Medicine
American Journal of Translational Medicine

American Journal of Translational Medicine (ISSN 2474 -7378 for print, ISSN 2474-7386 for online) is a peer-reviewed biomedical journal publishing articles focusing on information derived from human experimentation so as to optimize the communication between basic and clinical science. The journal is published by Hawaii Gangze Inc. in Honolulu, Hawaii, the USA since 2017. The editor-in-chief is Dr/ Gang-Ming Zou.

Review

Xiaopeng Xue, Fangkun Feng, Chuxuan Liu, Qinghua Li, Aihua Liu
156-166
Effect of hypertension on the natural history of intracranial aneurysms
PDF

Articles

Baisong ZHAO, Chengyi Liu, Long Qiang, Jinyang Liu, Zhehan Qiu, Zixin Zhang, Jian Zhang, Yiming Li, Mingjie Zhang
167-176
Clinical observation of the effect of nicotinamide mononucleotide on the improvement of insomnia in middle-aged and old adults
PDF

Case report

Dongni Chen, yan lei, Juan Yang, Zhenchuan Lin, Yiqing Zhang, Xiaohua Wang
177-184
Double-seropositive anti-nuclear cytoplasmic antibody and anti-glomerular basement membrane disease complicated with posterior reversible encephalopathy syndrome: a case report and literature review
PDF
Jia-Qi Xu, Chao Lin, Shuai-Ye Liu, Han-Zhong Liu, Chang-Lin Zhang, Ling-Fei Cui, Ting Bin, Gui-Nan Liu, Chun Chen, Zhi-Hua Zheng, Qing-Hua Hou
185-190
BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces recurrent acute coronary syndromes in coronary artery disease patients with coronary stents: a case report
PDF