(1)
Yin, X.; hu, zhiqian; Li, X.; xu, kai; wei, shuxun; jin, taojun; teng, shifeng; wang, wenqiang; zhang, wei. Development of a Cuproptosis-Related Prognostic Signature and Associated Regulatory Axis in Colon Cancer. Am J Transl Med 2023, 7, 110-121.